OVER

WEST PRACTICE

West Practice Rotterdam is een netwerkorganisatie, voortgekomen uit een Urban Innovation Actionplan en ontwikkeld met vele betrokken partners uit het gebied. Hierop wordt momenteel doorgebouwd als een cooperatief  samenwerkingsinitiatief. M4H en de omliggende wijken ontpoppen zich steeds meer tot voorlopergebied. Ondernemers, bewoners en overheid bouwen hier aan inclusiviteit, een gezamenlijk een sterke lokale economie, en een hogere kwaliteit van leven. 

Maker District Rotterdam.png

West Practice staat voor sociaal innovatieve transformatie van het oude industriegebied naar een inclusief ecosysteem dat is voorbereid op de kansen en uitdagingen rond Next Economy, Next Society, Next Éducation, Next Generation woonwijken en het Resilience Programma van de stad. Het wil de economische en sociale inclusiviteit van het gebied borgen en heeft bovendien een sterk katalyserende werking op de verdere positionering van het Rotterdam Makers District.

De impact in relatie tot de huidige situatie is groot, zeker gezien de genoemde thema’s, de ambitie en potentie. Het initiatief is inmiddels geagendeerd in meerdere stadsprogramma's. Met name wordt hier een lokale infrastructuur ontwikkeld om de waarde van leren in een non-formele setting te koppelen aan formeel onderwijs. Dat vergroot het toekomstperspectief voor bewoners en past in de Europese ambities om lifelong learning te stimuleren. Daarvoor worden lokale leerroutes ontwikkeld, in nauwe samenwerking met vele partners.

West Practice: een bijzondere kansenzone in ‘the making’