Onderweg naar een Duurzame HavenStad

Een interessant evenement van Kenniscentrum Duurzame HavenStad dat vandaag voor docenten en studenten een mogelijkheid bood om te zien en te horen hoe onderzoek kan bijdragen aan onderwijs en welke projecten er zijn. Met  partners in het werkveld werd van gedachten gewisseld over samenwerking. Hoe ontstaan mooie nieuwe kansen voor inclusieve innovatieve gebiedsontwikkeling? De lokale proeftuinen van Hogeschool Rotterdam beschouwen gebieden in de stad als 'common resource'. Studenten en docenten zoeken vernieuwing op, werken transdisciplinair en voeren complexe opdrachten uit.

West Practice werkte vanmiddag met een tafelgroep aan de ontwikkeling van M4H in de context van een inclusieve kansenzone. Onlangs zijn veel studenten gestart aan onderzoeksopdrachten voor West Practice met name ook van het Hogeschool Rotterdam. 

Hoe kunnen we bestaande bronnen beter benutten? Met deze opening schetste Gert-Joost Peek, lector bij het Kenniscentrum Duurzame Havenstad aan Hogeschool Rotterdam, het kader van een zoektocht naar gebiedsopgaven en beschikbare bronnen. In 4 groepen werd gediscussieerd over en gezocht naar oplossingsrichtingen voor een aantal gebiedsopgaven voor M4H. Bas Goedendorp leidde namens West Practice een tafelgroep over het benutten van het potentieel aan arbeid uit de wijken rond M4H. 

Een belangrijke conclusie van de gespreksdeelnemers is dat er bruggen nodig zijn. Figuurlijk, maar vooral ook letterlijk: een brug via het Dakpark naar M4H. Deze conclusie werd door meerdere tafelgroepen benoemd. Het blijkt ook keer op keer dat het Dakpark een drempel voor contact tussen M4H en Bospolder-Tussendijken is. In het gebied zelf werkt Atelier Van Lieshout om die reden al aan een plan om deze verbinding te realiseren. 

Een tweede conclusie is dat bestaande groepsdynamiek of -druk een drempel kan zijn voor met name jongeren om hun eigen leerroute te ontwikkelen. De opgave die we van onze tafelpartners meekregen was om te zoeken hoe structuren waar nodig kunnen worden doorbroken en te ontdekken waar hun energie zit - wat hen triggert. Wij nemen deze opgave ter harte. Eén van de groepen studenten van Hogeschool Rotterdam, waarover we eerder berichten, is deze maand gestart met een onderzoek naar precies dit thema. We zitten dus op de goede weg!

 

StadslabWEST PRACTICE