West Practice mede-ondertekenaar Rotterdams Techniek en Technologiepact

unnamed.jpg

Op 3 oktober was de lancering van het Rotterdams Techniek en Technologiepact. Vele organisaties hebben meegewerkt aan het Pact. West Practice zal zich daarin met name richten op thema 6 - het uitbreiden en versterken samenwerking bedrijfsleven en onderwijs - waarbij het inrichten van een kansenzone en informele leerroutes van belang is in aansluiting met het bedrijfsleven en het onderwijs. Naast de andere organisaties tekende ook Futureskills uit M4H het Pact. Zie verder het persbericht:

In Rotterdam slaan bedrijven, gemeente en onderwijs de handen ineen om jongeren vertrouwd te maken met techniek en technologie en meer Rotterdammers enthousiast te maken voor werk in de techniek en technologie. Op 3 oktober ondertekenden bijna dertig vertegenwoordigers van bedrijven, onderwijsinstellingen, kinderopvang, brancheorganisaties, opleidingsfondsen en de gemeente het Rotterdams Techniek en Technologiepact in aanwezigheid van wethouder Maarten Struijvenberg en wethouder Hugo de Jonge.

Technologie is steeds dominanter in alle aspecten van de samenleving, zowel economisch als sociaal en cultureel. Technologische innovaties hebben gevolgen voor hoe we wonen, werken en leren, zowel in de gezondheidszorg, industrie, energievoorziening, veiligheid en mobiliteit als door de steeds grotere rol van informatie en kennis. Door innovaties die voortkomen uit robotica, kunstmatige intelligentie, digitalisering, 3D-printen en het internet of things verdwijnen banen en ontstaat nieuw werk, en voor vrijwel elk werk zijn digitale vaardigheden en vertrouwdheid met technologie nodig.

Loopbaan techniek biedt veel kans

Er is een grote behoefte aan technisch goed geschoolde vakmensen, maar technische beroepen kampen nog steeds met een onbekend, achterhaald of slecht imago. En al jarenlang kiezen te weinig jongeren en werkzoekenden voor een loopbaan in de techniek en technologie. Terwijl daar juist steeds meer kansen en mogelijkheden zijn.

jongeren maken kennis met techniek. Bouwkeet.jpg

Bovendien is in de samenleving behoefte aan mensen die in staat zijn zich nieuwe technologie eigen te maken, die met nieuwe technologie kunnen werken en vanuit kennis en kunde van nieuwe technologie innovatieve ideeën kunnen ontwikkelen om zo mede vorm en inhoud te geven aan de Next Economy.

Krachtenbundeling

In Rotterdam bestaan veel projecten, programma’s en platforms gericht op kiezen, leren en werken in techniek en technologie naast elkaar in plaats van in verbinding mét elkaar. Daarom werken gemeente, het bedrijfsleven en onderwijsorganisaties nu samen aan overzicht, focus op een aantal thema’s en krachtenbundeling op concrete acties. Zo worden voor meer vmbo-profielen techniek- en technologieprogramma’s verbreed om meer vmbo-leerlingen te binden en boeien voor een vervolgopleiding techniek en technologie aan het mbo. Een ander voorbeeld is dat wordt onderzocht hoe iedere wijk minstens één openbare techniekruimte (makerspace) kan krijgen - onderwijs010.nl/werken-aan-vakmanschap

Digitale versie van het Pact

Meer lezen over het Pact:

http://www.techniekpact.nl/lancering-rotterdams-techniek-en-technologiepact

 

StadslabWEST PRACTICE