Presentatie resultaten Solutionlab MOIC Schiedam

flyer solutionlab MOIC Schiedam

De afronding van het Solutionlab MOIC Schiedam is in volle gang. Hoe gaan Schiedamse bedrijven en onderwijsinstellingen verder richting de toekomst? Tijdens een eindsessie op 12 december worden de vervolgstappen gepresenteerd. Hieronder wordt alvast een klein tipje van de sluier opgelicht.

Tien Schiedamse maritiem gerelateerde bedrijven en de gemeente Schiedam hebben de afgelopen maanden meegedaan aan inspiratiesessies. Ter voorbereiding op deze sessie hebben alle deelnemers een digitale vragenlijst ingevuld. Momenteel wordt de balans opgemaakt. In hoeverre zijn bedrijven al voorbereid op de next economy? Hoe gaan zij om met de veranderingen op de arbeidsmarkt? Werknemers blijven steeds langer werken. Hoe houd je deze groep gemotiveerd? Het leverde interessante discussies op.

De uitkomsten van de vragenlijsten en de discussies tijdens de inspiratiesessies onder aanvoering van verschillende experts bracht belangrijke informatie voor de vervolgstappen. Het Solutionlab werkt momenteel hard aan het samenstellen van projecten op drie gebieden: next economy, next professional en next education. Projecten onder meer op het gebied van arbeidsmarkt (hoe gaat u om met de groep veertigers binnen uw organisatie) maar er zijn ook ideeen om gebiedsontwikkeling te koppelen aan kennis. In de praktijk betekent dit dat bedrijven kunnen gaan samenwerken met bijvoorbeeld het Next Design Lab van de Willem de Kooning academie. In totaal komen er negen projecten. Bedrijven geven zelf aan of en in welke vorm ze willen meewerken. Tijdens een officiĆ«le eindsessie op 12 december worden deze projecten gepresenteerd aan alle deelnemende partijen.

Wilt u aanwezig zijn bij deze eindsessie of heeft u vragen dan kunt u mailen naar  b.hoogsteden@solutionlabmoic.nl

StadslabWEST PRACTICE