Hoe valideer je een Gebiedscurriculum?

Leren en jezelf ontwikkelen via lokale stepping stones is een van de pijlers onder West Practice. Via de Metromap West Practice maken we voor bewoners zichtbaar wat zij waar kunnen leren. Om het geleerde te kunnen waarderen, bouwen we samen met DUO aan een systeem van Open Badges, dat zijn digitale certificaten. Maar met een Metromap West Practice en Open Badges alleen zijn we er nog niet. Het is voor bewoners die op zoek zijn naar werk belangrijk dat de Badges (h)erkend en geaccepteerd worden door werkgevers in het gebied. Voor ondernemers is het belangrijk dat de omschrijving van de Badges inderdaad overeenstemt met wat de eigenaar (een bewoner) kan of heeft geleerd.

Validatie

Het vinden van een goede werkwijze om de waarde van wat een bewoner in zijn eigen omgeving leert, te toetsen en vast te leggen, is lastig. Dit leren in de eigen omgeving, buiten school, wordt non- of informeel leren genoemd. Het valideren daarvan is niet alleen voor West Practice een uitdaging.

Finland conference Erasmus+.jpg

Van 28 november tot 1 december 2017 was West Practice te gast in Kuopio, Finland. Samen met zo’n 60 deelnemers uit 19 Europese landen onderzochten we knelpunten bij het valideren van non- en informeel leren. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Finse Nationaal Agentschap Erasmus+, dat inzet op “levenslang leren”. Erasmus+ is een programma van de Europese Unie, dat ook in Nederland wordt uitgevoerd. Hoe zij het levenslang leren mogelijk maken vind je hier.

Hoe nu verder?

We hebben verschillende onderdelen gezien die van belang zijn voor West Practice. Zo heeft een Zweedse koepelorganisatie Studieförbunden al eerder een cyclus ontwikkeld, waarmee de kwaliteit wordt geborgd. De werkwijze die zij hanteren, geeft ons handvatten om het Gebiedscurriculum in Delfshaven te valideren. Verder stelde het Duitse Bertelsmann Stiftung een uitgebreide set competentiekaarten beschikbaar. Ook deze zijn goed toepasbaar binnen het gebied voor partners die zicht willen krijgen op waar een bewoner naartoe wil en waar hij of zij nu staat.

Validation.jpg

Op dit moment werken we aan een eerste opzet van Open Badges. De kwaliteit van de Badges is daarin van groot belang. En dus onderzoeken we begin 2018 hoe het bovenstaande kan worden vertaald naar West Practice. To be continued…

 

 

Programma'sWEST PRACTICE