De Groene Connectie

We hebben een ‘groen lint’ door Delfshaven in kaart gebracht.
Dit lint verbindt bestaande groene initiatieven. Het is, naast een mooie wandelroute van 8 kilometer door Rotterdam West, ook een middel om lokale zorg- en welzijnsinstellingen te koppelen aan de groene initiatieven in eigen buurt: de groene connectie.

We zien dat groene initiatieven van grote betekenis kunnen zijn voor zorg- en welzijnsinstellingen. Elk groen initiatief heeft een eigen karakter, faciliteiten en behoefte. Dit sluit goed aan bij verschillende behoeften, karakters en faciliteiten van de zorg- en welzijnsinstellingen in de wijk. Hoe meer mensen gebruik kunnen maken van groen in de buurt hoe gezonder de buurt wordt. Deze ‘slimme combinaties in zorg en groen’ zijn een grote kans voor de welzijnsopgave in Delfshaven.

De kaart van de groene connectie is een uitnodiging om de de groene route te beleven èn om meer bekendheid te geven aan ‘slimme combinaties in zorg en groen’! Mocht je meer kansen zien en/of mee willen doen? De groene connectie is volop in ontwikkeling. We horen het graag op nienke@degroeneconnectie.nl. We wensen je veel plezier in het groen!