Keiletafel als netwerkpodium voor ondernemers in M4H

Foto: bijeenkomst van ondernemers in het gebied met Isabelle Vries als nieuwe accountmanager van het Havenbedrijf.

Het Merwe-Vierhavensgebied heeft inmiddels een ondernemersvereniging. De oprichting van de vereniging, kortweg OV M4H, is officieel nu deze notarieel is vastgelegd. De bestuursleden Marc Schellekens (LabHotel), Rob Posthumus, (ViroNovative) enMartin Determann (Vorm & Decor) bruisen samen van de ideeën en geven de komende maanden graag meer inhoud aan de OV M4H. Een van de dingen waaraan gewerkt wordt is de ontwikkeling van een Bisnercommunity platform en een eigen website.

Missie
Doelstelling van de OV M4H is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten ondernemers. Door 3-4 per jaar een Keiletafel te organiseren bevorderen ze de samenwerking tussen de ondernemers. Het bestuur onderhoud de contacten met Stadshavens Rotterdam (gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam) en adresseert dat wat leeft bij de ondernemers. Dit kan gaan over uiteenlopende onderwerpen zoals het onderhoud en beheer van het buitengebied, (verkeers)veiligheid en gemeenschappelijke marketing. Maar ook het behalen van inkoopvoordelen ten aanzien van afval en energie kan behoren tot een van de resultaten van de OV M4H.

Lidmaatschap
Bedrijven die gevestigd zijn in het Merwe-Vierhavensgebied kunnen lid worden van de ondernemersvereniging. De contributie is: € 75,- per kalenderjaar. Ondernemers hebben hiervoor toegang tot alle Keiletafels en de extra’s die OV M4H biedt. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 1 januari. Word je na 1 juli lid dan verrekenen we je lidmaatschap met het aantal bijeenkomsten die nog volgen. De vereniging telt momenteel 30 leden. Ook inschrijven? Neem dan contact op met Marc Schellekens via schellekens@labhotel.nl.