Onderzoek en monitoring West Practice

Met onderzoekspartners als de Veldacademie, IHS Erasmus en de TU Delft kijken we naar een geëigende participatieve onderzoeksaanpak voor dit gebied. Daarbij doorbouwend op wat al aan onderzoek is gedaan of wat aan relevantie gegevens beschikbaar is. Belangrijk is het in de tijd te volgen en terug te koppelen aan het gebied.