Resilience in het West Practice gebied

Weerbaar en veerkrachtig. Dat is in het kort de betekenis van resilience. Ontwikkelingen zoals klimaatverandering, digitalisering, de nieuwe economie en globalisering brengen nieuwe kansen en risico’s. Steden die weten in te spelen op deze dynamiek kunnen groeikansen pakken.

Een veerkrachtige stad kan na een incident, crisis of tegenslag snel herstellen én sterker weer verder. Veerkracht is voor een delta- en havenstad als Rotterdam dan ook van essentieel belang. De Resilience Strategie zorgt ervoor dat Rotterdam klaar is voor de kansen en uitdagingen van de toekomst. Vanuit een visie met 7 doelstellingen en tientallen acties gaat Rotterdam de komende jaren aan de slag om de veerkracht van de stad te versterken. Zodat we zeker weten: we zijn klaar voor de 21e eeuw!

StadslabWEST PRACTICE