Wijkruimte via Plakt Vast Goed

Een stimulans voor de wijkeconomie en geen dichte en verloederde gevels meer. Vanaf begin 2016 loopt er een succesvolle pilot met vijf leegstaande bedrijfspanden van Havensteder die om niet ingebracht zijn in de coöperatieve buurtleegstandsbeheerder Plakt Vast Goed, een initiatief van Stroop Rotterdam en Delfshaven Coöperatie. Plakt Vast Goed is dé manier om lokale waardecreatie tot stand te brengen met gebruik van leegstaand vastgoed.

Buurtleegstandbeheer
In Bospolder-Tussendijken staat er relatief veel onroerend goed leeg, met name bedrijfspanden. Vaak zijn er meerdere eigenaren bij betrokken. Om de wijkeconomie via een hefboom een boost te geven is de ambitie om voor 1 januari 2018 twintig leegstaande panden via buurtleegstandsbeheer gevuld te krijgen. Ondernemers kunnen flexibel huren; tijdelijk, tegen lagere huur, en eventueel met opknappen van het pand als wederdienst. De kennis en de screening vanuit het wijknetwerk zorgt voor betrouwbare huurders en gaat ondermijning tegen. Met – als het goed gaat – perspectief op definitieve verhuring. Buurtleegstandsbeheer levert maatschappelijke meerwaarde. Het doel is om de aantrekkelijkheid en de economische en maatschappelijke vitaliteit van de wijk te versterken.


Stroop Rotterdam begon ooit als pop-up store voor stroopwafels, koffie en design aan de Mathenesserweg. De winkel is uitgegroeid tot een plek voor en door de buurt: een platform voor startend lokaal ondernemerschap, met name gericht op de creatieve sector. Het vergroot de aantrekkelijkheid van de Mathenesserweg en helpt mee om de wijk een positiever imago te geven.

Trekker: Delfshaven Coöperatie. Betrokkenen: Patrick Boel (Delfshaven Coöperatie), Senda Kroes (Havensteder) Ronald van Raaij (Rabobank), Marjolein Dekker (Plakt Vast Goed).