is West Practice hetzelfde als het MAKERS District?

West Practice beoogd als label en initiatief het gebied van het Makers District mede te katalyseren. Tevens positioneert het gebied zich als maakindustrie. De cooperatieve gebiedskracht komt voort uit wonen, leren en werken denkend vanuit een ecosysteem. Het gebied leent zich bij uitstek hiertoe. Van wijk naar werk en van werk naar wijk.
 

Hoe kan ik mij bij West Practice aansluiten?

Neem met ons contact op om te kijken waar de bijdrage aanvullend is en West Practice versterkt vanuit een win-win gedachte en vanuit wederkerigheid. Altijd in voor een goed gesprek.
 

Is het mogelijk om met een gebiedstour mee te gaan?

Er worden regelmatig gebiedstours georganiseerd. Ook worden op verzoek op maat tours samengesteld.

 

WErkt West PRactice samen met de ondernemersvereninging van M4H? 

In het gebied wordt nauw samen gewerkt met de ondernemers in M4H en daarmee direct en indirect met de ondernemersvereniging.
 

Welke Partners werken met West Practice?

Naast de partners in het gebied, ondernemers en actieve gebiedspartijen, coöperaties, e.d. wordt samengewerkt met onderwijs- en onderzoekinstellingen, en stadsprogramma's.
 

Is er een informatiepunt of kantoor van West Practice?

West Practice is een virtuele coöperatieve organisatie die gebruik maakt van faciliteiten van partners in het gebied en de WP hubs, zoals de hub aan de Rösener Manzstraat 57 in Bospolder-Tussendijken.