WP UITGAVEN of relevante Artikelen, Onderzoeken, ...

Wil je meer weten over publicaties met betrekking tot West Practice voor kennisdeling, onderzoek of studie? Zie onderstaand overzicht of neem met ons contact op.  

RELEVANTIE PUBLICATIES

>  'Learning to Experiment - Realising the potential of the Urban Agenda for the EU',  Suzanne Potjer, Maarten Hajer & Peter Pelzer, Urban Future Studios, Utrecht University, 2018

>  'Visie en strategie Rotterdam Makers District', Stadshaven, november 2017

>  'Kennisdossier 'Werk in de wijk', LSA bewoners, oktober 2017

>  'Sturen op regionale ecosystemen', Platform31, Anne Heeger, oktober 2017

> 'Rotterdams Techniek en Technologiepact', Gemeente Rotterdam en partners, oktober 2017

>  'Openbaar Bestuur in Regionale Ecosystemen voor Ondernemerschap', Drs. Leonie Oosterwaal (Birch), Prof. Dr. Erik Stam (Utrecht Center for Entrepreneurship) en Dr. Jan Peter van den Toren, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 22 september 2017 

'White Paper on Open Badges at Policy Levels', paper Open Badge Network, Erasmus+, DUO, augustus 2017

>  'Digitaal magazine Roadmap Next Economy', Stichting Platform Digital Manufacturing, augustus 2017

>  'Next Economy Basics', artikel uit Lab Results, Studio Wolfpack, juni 2017

Een maat op de wijk. Evaluatie van de pilot Wijkgestuurd werken in Rotterdam’, publicatie Drift Rotterdam, juni 2017

> 'Concept Atelier- en Broedplaatsenbeleid 2017-2021', SKAR e.a., maart 2017

> 'Next Economy, Next Education, Next Society en het sociaal domein', Robert de Vrieze, maart 2017

> 'Resilience Strategie Rotterdam', download Resilient Rotterdam, 2017

> 'Roadmap Next Economy', MRDH, november 2016

 

ONDERZOEKEN STUDENTEN IN HET GEBIED

> 'Samenwerken in het Rotterdam Makers District: een onderzoek naar de onderlinge samenwerking en de vorming van een lerend netwerk onder stadmakers', Bachelor Eind Project Technische Bestuurskunde TU Delft, Ivo van der Horst, februari 2018

> ‘Er Werk van Maken, Onderzoeknotitie over hoe het jongerenwerk een bijdrage kan leveren aan de match van laagopgeleide werkloze jongeren naar een leerplek in het netwerk van West Practice, Master Pedagogiek InHolland, Peter Kruys, december 2017

'Park makers: a digital platform that support citizens communities using open data', an inspiring concept example of a graduation project, Delft University of Technology, Geertje Slingerland, November 2017

> 'De Innovatieve Maakindustrie in het Rotterdam Makers District  - Een onderzoek naar de benodigde faciliteiten om de innovatieve maakindustrie te faciliteren in het Rotterdam Makers District', Hbo bachelor scriptie Simon van den Heuvel, Ruimtelijke ordening & Planologie HR , juli 2017

'Recreation in M4H Rotterdam', Myrto Kavakou, Angeliki Mourelatou, Soraya Broeren, Eilis Withagen, en Csaba Spengler, minor International Cooperation and Sustainable Development  HR, februari 2017

'Rotterdam Innovation District - De optimale relatie tussen de RDM campus en Merwe-Vierhavens (M4H), Hbo bachelor scriptie Kees Stam, Ruimtelijke ordening & Planologie HR, juni 2016

 

NIEUWSBRIEVEN WEST PRACTICE

> Nieuwsbrief #5  februari 2018

> Nieuwsbrief #4  december 2017

> Nieuwsbrief #3  oktober 2017

Nieuwsbrief #2  augustus 2017

> Nieuwsbrief #1