WEST PRACTICE meetups

Rond de West Practice ambitie, -ontwikkelingen en -uitdagingen worden regelmatig meetups georganiseerd in samenwerking met partners in de vorm van werktafels, expedities, netwerkbijeenkomsten en thema-meetups. Interesse?  Volg onze event agenda en de onderstaande updates.  

 

 

LUNCHMEETING & WERKTAFEL LEERROUTE BOUW & OPEN BADGES #4 

DINSDAG 17 april 2018

Samen met diverse partners als ERA Contour, Staalslagerij, Bouwkeet, StartCollege Zadkine, en DUO gewerkt aan de invulling van de leerroute bouw naar eindtermen en op- en tussenstappen in combinatie met praktische beschrijven vanuit SBB. Een aantal concrete en praktijkvoorbeelden worden nu uitgewerkt. 

2571fd82-6225-4bfa-83d4-43d97897db9c.jpg

MEETING OPEN BADGES #3 

DINSDAG 27 Februari 2018

West Practice Open Badges meetup #3 waarin twee op elkaar volgende sessies werkperspectieven, de werking van de leerroutes, en digitale diploma's in de vorm van badges lokaal stevig kunnen worden doorontwikkeld. Weer stappen gemaakt met betrokken partners en meedenkers alswel met de input en support van #DUO en #SBB (Beroepsonderwijs Bedrijfsleven}.

MEETING JOngerenwerk #2 

Vrijdag 1 december 2017

Peter Kruys koppelde op 1 december zijn bevindingen en aanbevelingen terug naar de jongerenwerk-organisaties in Delfshaven naar aanleiding van zijn Masteronderzoek Pedagogiek Inholland Hogeschool: 'Er werk van maken: Hoe het jongerenwerk een bijdrage kan leveren aan de match van laagopgeleide werkloze jongeren naar een leerplek van West Practice.' In de afgelopen periode zijn meerdere sessies gehouden met jongerenwerkers om dit te doorgronden. In januari wordt in vervolg hierop een bredere meeting georganiseerd voor stakeholders en geïnteresseerden.

MEETING OPEN BADGES #2

donderdag 2 oktober 2017

Na de werktafel Open Badges en de tussentijdse afspraken was een meeting georganiseerd met een aantal kennispartners, studenten en met Open Badges partner DUO/Europass bij Made in 4Haven. In de komende periode wordt West Practice Open Badges verder ontwikkeld en uitgewerkt op delen van de leerlijnen. Ook is een project gestart met een prototype van een meer visuele versie van de metrokaart met de leerlijnen en de mogelijke 'levels'. 


WERKTAFEL OPEN BADGES #1

donderdag 13 juli 2017

De werktafel Open Badges is de 1e bredere meetup met een aantal kennispartners en met Open Badges partner DUO/Europass die vanuit het Erasmus+ programma haar kennis zal vertalen naar West Practice. 

 


METROKAART met leerroutes

donderdag 1 juni 2017

De metrokaart met leerroutes is vernieuwd en aangepast met het leeraanbod dat vanuit het uitvoeringsprogramma BoTu financieel is ondersteund. Ook de Summerschool, georganiseerd door Future Skills, maakt hier ook onderdeel van uit. Tijdens de BoTu-middag werden de nieuwe exemplaren verspreid. 

 


INFORMEEL LEREN PAct meetups

mei 2017

Informeel leren is ook tijdens de Techniek en Technologie Pact meetups aan de orde gekomen om te kijken hoe pilot omgevingen als West Practice daar een rol in kunnen spelen  in het kader van Next Education.

 

NIEUWE ROL JONGERENORGANISATIES #1

juni 2017

Met jongerenorganisaties zijn sessies georganiseerd om de interview-resultaten te delen vanuit een master-onderzoek. Hierin werd gezamenlijk gekeken naar een effectievere rol met betrekking tot de van wijk naar werk, en van werk naar wijk uitdagingen.  

 

GELDSTROMEN IN HET GEBIED

mei 2017

Een aantal meetups rond 'Geldstromen in de Wijk' gaven inzicht in de nodige data en kansen op gebiedsniveau. Door omdenken bieden deze inzichten andere mogelijkheden en handelingsperspectieven voor betrokken gebiedspartijen. 

 

SOCIAL IMPACT BONDS

MEI 2017

Tijdens verschillende bijeenkomst wordt gekeken naar de mogelijkheden om in het West Practice gebied te experimenteren met kleine Social Impact Bonds om lokale uitdaging versneld op te pakken met eigenaarschap van belanghebbenden en sociaal maatschappelijk geïnteresseerde partijen.